Retino

Zpětná logistika, automatizace vratek a reklamací, sběr zákaznické spokojenosti, propojení s bankou a hromadné refundace zákazníků - to je aplikace Retino.

Tvůrce doplňku:

Retino

support@retino.com

Tento doplněk je zdarma!
Zpět