Přídání doplňku do eshopu

Během procesu instalace je doplňku vytvořen API klíč a spolu s kódem eshopu je předán metodou POST na zadanou instalační URL.

Struktura JSON objektu:

 
  {
    "eshopCode": "...",
    "apiToken": "...", // X-Wa-api-token použitelný pro API Webareal
    "apiUrl": "api.webareal.cz",
    "language": "cs",
    "system": "webareal.cz",
    "tariffId": "id"
    "email": "email@email.com"
    "domain": "www.domain.tld"
  }
 

Tyto údaje mohou být uloženy do databáze a eshopCode může být použit pro identifikaci různých eshopů, na kterých je doplněk nainstalován. V tuto chvíli je možné provézt potřebné nastavení na API (např. registrace webhooku).

Pro úspěšné dokončení instalace musí doplněk odpovědět stavovým kódem 200 a v těle odpovědi musí být JSON objekt:

 
  {
    "status": "DONE"
  }
 

Status může nabývat jedné z následujících hodnot:

 • DONE - nastavení bylo dokončeno
 • IN_PROGRESS - doplněk provádí nastavení na pozadí, které může trvat delší dobu
 • USER_SETUP_REQUIRED - vyžadováno nastavení uživatele eshopu

Pokud je odpovědí stav jiný než DONE, doplněk nemůže být na eshopu plně aktivován. Stav může být později změněn prostřednictvím API metody PUT /plugin

 
  {
    "status": "DONE"
  }
 

Odstranění doplňku z eshopu

Doplněk může být informován o odstranění z eshopu prostřednictvím definované odinstalační URL, která je volána metodou POST s následujícími parametry:

 
  {
    "eshopCode": "...",
    "language": "cs",
    "system": "webareal.cz"
  }