API endpoint: /plugin/delivery

Umožňuje vytvořit na eshopu vlastní způsob dopravy a v objednávkovém formuláři zobrazit interaktivní výběr dodací adresy.

Vytvoření nového způsobu dopravy

POST /plugin/delivery

 
  {
    "name": "My Delivery Method",
    "description": "Optional Description",
    "image": "https://plugin.tld/images/icon.png",
    "widget": "<script src="https://plugin.tld/delivery.js"></script>"
  }
 

Výše uvedený požadavek vytvoří na eshopu základ nového způsobu dopravy. Uživateli eshopu je ponechána volnost novou dopravu detailněji nastavit (cena dopravy, propojení se způsoby plateb, název atd.)


Příklad:

 
  $curl = curl_init();
  curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://api.webareal.cz/plugin/delivery',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
      "name" => "My Delivery Method",
      "description" => "Optional Description",
      "image" => "https://plugin.tld/images/icon.png",
      "widget" => "<script src="https://plugin.tld/delivery.js"></script>"
    ])
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
      'X-Wa-api-token: ' . $api_token, // apiToken získáte při instalaci doplňku, viz. nápověda
      'Authorization: Bearer ' . $bearer, // access token získáte zde, údaje zde (záložka API přístup)
      'Content-Type: application/json'
   ),
  ));

  $response = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  echo $response;
 


Práce s widgetem

Pokud zákazník na eshopu zvolil tento způsob dopravy, je na stránce objednávkového formuláře vypsán zadaný HTML/JS kód.

Eshop definuje JS rozhraní BS.delivery pro zjednodušení práce s popup oknem widgetu a uložení zvolené dodací adresy.

Metody objektu:

 • openWindow(options) - zobrazení okna widgetu. Parametr options je objekt s následujícími vlastnostmi:
  • title <string> - název okna
  • body <HTMLElement> - obsah okna
  • dialogSize <string> - velikost okna. Možné hodnoty: md, lg, full
 • closeWindow() - zavření okna widgetu
 • goBack() - vrácení zákazníka na předchozí krok objednávkového procesu
 • save(address) - potvrzení volby dodací adresy. Metoda vrací Promise objekt. Parametr address je objekt s následujícími vlastnostmi:
  • name <string> - jméno na dodací adrese (volitelné)
  • address <string> - ulice, číslo popisné…
  • city <string> - město
  • zipCode <string> - poštovní směrovací číslo
  • data <Object> - volitelné vlastní údaje (např. identifikátor zvolené pobočky).

Ukázka jednoduché implementace widgetu

 
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    "use strict";

    const options = {
      title: 'My Delivery',
      body: content,
      dialogSize: 'lg'
    };

    const template = `
      <div>
        <h5>Select pickup point</h5>
        <button type="button" class="js-plugin-close">Close</button>
        <button type="button" class="js-plugin-confirm">Confirm</button>
      </div>
    `;

    const content = document.createElement('div');
    content.innerHTML = template;

    const buttons = content.querySelectorAll('button');
    for(const button of buttons) {
      button.addEventListener('click', e => {
        if(e.target.classList.contains('js-plugin-close')) {
          BS.delivery.closeWindow();
        } else {
          BS.delivery.save({
            name: 'Name',
            address: 'Street, 12',
            city: 'City',
            zipCode: '12345',
            data: {
              point: 1,
            }
          }).then(address => {
            console.log(address);
            BS.delivery.closeWindow();
          }).catch(e => {
            console.log(e);
          });
        }
      })
    }

    setTimeout(() => {
      BS.delivery.openWindow(options);
    }, 500);
  });
 

Předání vlastních údajů po vytvoření objednávky

Pokud má doplněk registrován order.create webhook, je objekt s údaji o objednávce rozšířen o vlastní hodnoty address objektu pod klíčem pluginData.