API endpoint: /plugin/snippet

Umožňuje přidat vlastní HTML/CSS/JS kód na každou stránku eshopu na určená místa. Možnostmi jsou:

 • header - hlavička stránky
 • footer - patička stránky
 • order-created - prostor na děkovací stránce po vytvoření objednávky

Vytvoření/úprava šablony

POST /plugin/snippet/{entryPoint}

 
  {
    "snippet": "<div>Hello World</div>"
  }
 

Příklad:

 
  $curl = curl_init();
  curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://api.webareal.cz/plugin/snippet/{entryPoint}',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
      "snippet" => "<div>Hello World</div>"
    ])
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
      'X-Wa-api-token: ' . $api_token, // apiToken získáte při instalaci doplňku, viz. nápověda
      'Authorization: Bearer ' . $bearer, // access token získáte zde, údaje zde (záložka API přístup)
      'Content-Type: application/json'
   ),
  ));

  $response = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  echo $response;
 


Odstranění šablony

DELETE /plugin/snippet/{entryPoint}


Příklad:

 
  $curl = curl_init();
  curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://api.webareal.cz/plugin/snippet/{entryPoint}',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'DELETE',
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
      'X-Wa-api-token: ' . $api_token, // apiToken získáte při instalaci doplňku, viz. nápověda
      'Authorization: Bearer ' . $bearer, // access token získáte zde, údaje zde (záložka API přístup)
      'Content-Type: application/json'
   ),
  ));

  $response = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  echo $response;
 


Zástupné kódy

Do šablony je možné uvézt zástupné znaky, které budou před vykreslením nahrazeny aktuálními hodnotami.

Kód Hodnota Popis
_ESHOP_CODE_ string Identifikátor eshopu
_LANG_ string ISO 639-1 kód jazyka
_ID_ORDER_ int Číslo objednávky (pouze order-created snippet)