API endpoint: /plugin/payment

Umožní na eshopu vytvořit vlastní způsob platby. Po dokončení objednávky je možné vypsat vlastní html kód (například přesměrování na platební bránu).

Vytvoření nového způsobu platby

POST /plugin/payment

 
  {
    "name": "My Payment Method",
    "description": "Optional Description",
    "image": "https://plugin.tld/images/icon.png",
    "action": "https://plugin.tld/test-payment",
    "errorMessage": "Platbu se nepodařilo zaevidovat.",
    "successMessage": "Platba byla úspěšná.",
    "states": [
      {
        "description": "Paid",
        "image": "https://plugin.tld/images/icon.png"
      },
      {
        "description": "Unpaid",
        "image": "https://plugin.tld/images/icon.png"
      },
      {
        "description": "Unknown",
        "image": "https://plugin.tld/images/icon.png"
      }
    ]
  }
 

Požadavek výše vytvoří na eshopu vlastní způsob platby, včetně jeho možných stavů. Po vytvoření platby bude zapotřebí eshopařem platbu propojit s konkrétní dopravou. Zároveň ji může případně nastavit vlastní cenu nebo změnit název.


Příklad:

 
  $curl = curl_init();
  curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://api.webareal.cz/plugin/payment',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
      "name" => "My Payment Method",
      "description" => "Optional Description",
      "image" => "https://plugin.tld/images/icon.png",
      "action" => "https://plugin.tld/test-payment",
      "errorMessage" => "Platbu se nepodařilo zaevidovat.",
      "successMessage" => "Platba byla úspěšná.",
      "states" => [
        [
          "description" => "Paid",
          "image" => "https://plugin.tld/images/icon.png"
        ],
        [
          "description" => "Unpaid",
          "image" => "https://plugin.tld/images/icon.png"
        ],
        [
          "description" => "Unknown",
          "image" => "https://plugin.tld/images/icon.png"
        ]
      ]
   ])
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
      'X-Wa-api-token: ' . $api_token, // apiToken získáte při instalaci doplňku, viz. nápověda
      'Authorization: Bearer ' . $bearer, // access token získáte zde, údaje zde (záložka API přístup)
      'Content-Type: application/json'
   ),
  ));

  $response = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  echo $response;
 


Vytvoření objednávky

Po vytvoření objednávky se odešle request na action URL.

POST

 
  {
    "id": 1, //ID objednávky
  	"orderNumber": "100001" //číslo objednávky,
    "price": 121.00,
    "currency": "CZK",
    "customer": "email@email.com",
    "returnUrl": "https://eshop/plugin_payment_after", //URL pro návrat
    "items": [
  	  {
  	  	"code": "product_1" //kód zboží,
  	  	"name": "Product 1"
  	    "quantity": 1,
  	    "unit": "ks",
  	    "price": 100.00, //za jednotku
  	    "priceVat": 121.00,
  	    "vat": 21
      }
    ]
  }
 

Jako odpověď se očekává HTML kód (výpis hlášky o úspěšném dokončení objednávky, otevření widgetu s platební bránou popřípadě přesměrování).

Návrat z platební brány do eshopu

Při návratu z platební brány (popřípadě z doplňku, který zpracoval stav platby) se lze přesměrovat na adresu https://domena-eshopu.tld/plugin_payment_after . Této adrese je potřeba předat pomocí GET parametry payment které by mělo obsahovat ID platební metody a success který vyžaduje hodnoty 1 (true) nebo 0 (false). Na základě těchto informací následně zákazník uvidí buď successMessage nebo errorMessage.

Stavy plateb

Po vytvoření objednávky a provedení platby je následně možné k objednávce přidat stav platby (zaplaceno, nezaplaceno apod.). Seznam dostupných platebních stavů lze získat voláním GET /plugin/states

Přidání stavu platbu k objednávce

POST /plugin/state/payment

 
  {
    "idOrder": 12345,
    "idState": 21
  }
 

Požadavek vloží k objednávce ID stavu platby, které se následně zobrazí pomocí dříve vloženého obrázku u objednávky (maximální velikost obrázku je 30x30 px).


Příklad:

 
  $curl = curl_init();
  curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://api.webareal.cz/plugin/state/payment',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
      "idOrder" => "12345",
      "idState" => "21",
   ])
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
      'X-Wa-api-token: ' . $api_token, // apiToken získáte při instalaci doplňku, viz. nápověda
      'Authorization: Bearer ' . $bearer, // access token získáte zde, údaje zde (záložka API přístup)
      'Content-Type: application/json'
   ),
  ));

  $response = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  echo $response;
 


Seznam ostatní requestů

POST /plugin/payment - vytvoří novou platební metodu

PUT /plugin/payment/{id} - update platební metody

DELETE /plugin/payment/{id} - smazání platební metody

POST /plugin/state/payment - vloží k objednávce nový stav platby

PUT /plugin/state/payment - upraví stav platby u objednávky

DELETE /plugin/state/payment/{idOrder} - smaže stav platby u objednávky

GET /plugin/state/payment/{idOrder} - vrátí stav platby u dané objednávky

GET /plugin/states - vrátí seznam všech dostupných stavů