API endpoint: /webhook

Definované události:

 • order.create - objednávka byla vytvořena
 • order.edit - objednávka byla upravena (např. změna stavu)
 • order.delete - objednávka byla smazána
 • order.cancel - objednávka byla stornována

Všechny Webhooky, které byly vytvořeny doplňky, jsou opatřeny hlavičkou X-Webareal-Signature s hodnotou identifikátoru eshopu (eshopCode).

Strukturu příchozích Webhooků můžete nalézt na této adrese: https://helpdesk.webareal.cz/article-base/webareal-webhook-api-dokumentace
Upozorňujeme, že v článku zmíněná hlavička X-Webareal-Signature, v případě pluginů, obsahuje identifikátor eshopu (eshopCode), nikoliv unikátní podpis vygenerovaný v administraci eshopu.

Vytvoření webhooku

POST /webhook

 
  {
    "name": "plugin-webhook",
    "url": "https://plugin.tld/webhook",
    "isEnabled": true,
    "event": "order.create"
  }
 

Příklad:

 
  $curl = curl_init();
  curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://api.webareal.cz/webhook',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
      'name' => "plugin-webhook",
      'url' => "https://plugin.tld/webhook",
      'isEnabled' => true,
      'event' => "order.create"
    ]),
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
      'X-Wa-api-token: ' . $api_token, // apiToken získáte při instalaci doplňku, viz. nápověda
      'Authorization: Bearer ' . $bearer, // access token získáte zde, údaje zde (záložka API přístup)
      'Content-Type: application/json'
    ),
  ));

  $response = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  echo $response;
 


Aktualizace webhooku

PUT /webhook/{id}

 
  {
    "url": "https://plugin.tld/webhook",
    "isEnabled": true,
  }
 

Příklad:

 
  $curl = curl_init();
  curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://api.webareal.cz/webhook/{id}',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'PUT',
    CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
      'name' => "plugin-webhook2",
      'url' => "https://plugin.tld/webhook"
    ],
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
      'X-Wa-api-token: ' . $api_token, // apiToken získáte při instalaci doplňku, viz. nápověda
      'Authorization: Bearer ' . $bearer, // access token získáte zde, údaje zde (záložka API přístup)
      'Content-Type: application/json'
    ),
  ));

  $response = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  echo $response;
 


Odstranění webhooku

DELETE /webhook/{id}


Příklad:

 
  $curl = curl_init();
  curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://api.webareal.cz/webhook/{id}',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_ENCODING => '',
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'DELETE',
    CURLOPT_HTTPHEADER => array(
      'X-Wa-api-token: ' . $api_token, // apiToken získáte při instalaci doplňku, viz. nápověda
      'Authorization: Bearer ' . $bearer, // access token získáte zde, údaje zde (záložka API přístup)
      'Content-Type: application/json'
   ),
  ));

  $response = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  echo $response;